Hjælp med at hjælpe andre

Vejen Idrætscenter afholder mere end 2.000 arrangementer årligt. Det giver mange spændende opgaver, der kan løses af ansatte, men også frivillige.
Ved frivilligt arbejde forstås en indsats, der er frivillig. Det vil sige at aktiviteten udføres af eget ønske, lyst og interesse, samt at personen kan stoppe, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at byde ind med. Der er fire forskellige grupper for frivillige:

Område Ansvarlig Kontakt
Udeområde og pedel Svend Conrad-Petersen svend@conrad-petersen.dk
Fundraising Ivar Pedersen ivarpedersen@vejen-net.dk
Kultur Maiken Friis Krüger maikenfriiskruger@gmail.com
Café og køkken Anna Marie Sander ellestrup55@gmail.com

UDEOMRÅDE OG PEDEL V/SVEND CONRAD

 • Mindre vedligeholdelsesopgaver af skure, bænke, hegn m.v.
 • Jævnlig kontrol af inventar så som borde, stole, bænke, røgalarmer m.v.
 • Pasning af bede, hække, mindre græsarealer m.v.
 • Parkeringsvagt ifm. større arrangementer.
 • Opmåling til camping og parkering m.v.

FUNDRAISING V/IVAR

 • Ansøgning om midler til opgradering af inventar, lydanlæg m.v.
 • Ansøgning om midler til udvidelser m.v.

KULTUR V/MAIKEN

 • Passe garderobe før/under/efter et arrangement.
 • Tage entré og vise gæster på plads.
 • Hjælp i bar før event og i pause.
 • Hjælp til at stille stole op og ned.
 • Hjælp til at sætte stole- og rækkenumre på og af.
 • Hjælpe som håndlanger på scenen før og efter arrangementet.

CAFÉ OG KØKKEN V/ANNA MARIE

 • Borddækning.
 • Opfyldning og pasning af buffet’er til store sportsarrangementer.
 • Holde områderne omkring spiseområderne rene og pæne ved store arrangementer.
 • Udeservicering til store sportsarrangementer.
 • Salg i madboder.
 • Kaffebrygning.

Ikke lønnet

Frivillighed er ikke lønnet. Frivilligt arbejde udelukker ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter i forbindelse med udførslen af opgaven herunder transport- og telefonudgifter. Frivilligt arbejde udelukker heller ikke, at en person kan modtage et symbolsk beløb for det frivillige arbejde, eller at indsatsen kommer en forening til gode. I forhold til offentlige regler er det dit eget ansvar om du må være frivillig aktiv. Læs evt. mere herom på www.frivillig.dk

Er til gavn for andre end én selv og ens familie

Frivilligt arbejde omfatter en indsats, der er formelt organiseret og dermed ikke almindelig hjælpsomhed eller medborgerskab. Frivilligt arbejde i Vejen Idrætscenter er organiseret og til gavn for centeret, foreninger og de mennesker, der færdes i og omkring indsatsområderne. Alle der frivilligt organiserer sig i og omkring indsatsområderne vægtes ligeværdigt fra Vejen Idrætscenters side.


Kommende mødedatoer:

06/10-2017 kl. 10-11: Møde 10-11 ved Den grønne plads – kaffe/the og 1 stk. wienerbrød
03/11-2017 kl. 10-11: Skodborg Hallen – kaffe/the og 1 stk. wienerbrød
01/12-2017 kl. 12-15: Vejen Hallen – mødelokale inkl. julefrokost

Kommende events:
Alle frivillige inviteres til:
11/01-2018 kl. 19.30: Koncert med Alberte Winding i Troldesalen