Hjælp med at hjælpe andre

Vejen Idrætscenter afholder mere end 2.000 arrangementer årligt. Det giver mange spændende opgaver, der kan løses af ansatte, men også af frivillige.
Ved frivilligt arbejde forstås en ulønnet indsats baseret på interessen for at hjælpe til ved forskellige begivenheder. Det vil sige, at aktiviteten udføres af eget ønske, lyst og interesse, samt at personen kan stoppe, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at byde ind med. Der er fire forskellige grupper for frivillige:

Område Ansvarlig Kontakt
Udeområde og pedel Svend Conrad-Petersen svend@conrad-petersen.dk
Fundraising Ivar Pedersen ivarpedersen@vejen-net.dk
Kultur Grethe Brinck Knudsen grethebk@vejen-net.dk
Café og køkken Anna Marie Sander ellestrup55@gmail.com

UDEOMRÅDE OG PEDEL V/SVEND CONRAD

 • Mindre vedligeholdelsesopgaver af skure, bænke, hegn m.v.
 • Jævnlig kontrol af inventar såsom borde, stole, bænke, røgalarmer m.v.
 • Pasning af bede, hække, mindre græsarealer m.v.
 • Parkeringsvagt ifm. større arrangementer.
 • Opmåling til camping og parkering m.v.

FUNDRAISING V/IVAR

 • Ansøgning om midler til opgradering af inventar, lydanlæg m.v.
 • Ansøgning om midler til udvidelser m.v.

KULTUR V/MAIKEN

 • Passe garderobe før/under/efter et arrangement.
 • Tage entré og vise gæster på plads.
 • Hjælp i bar før event og i pause.
 • Hjælp til at stille stole op og ned.
 • Hjælp til at sætte stole- og rækkenumre på og af.
 • Hjælpe som håndlanger på scenen før og efter arrangementet.

CAFÉ OG KØKKEN V/ANNA MARIE

 • Borddækning.
 • Opfyldning og pasning af buffet’er til store sportsarrangementer.
 • Holde områderne omkring spiseområderne rene og pæne ved store arrangementer.
 • Udeservicering til store sportsarrangementer.
 • Salg i madboder.
 • Kaffebrygning.

Ikke lønnet

Frivillighed er ikke lønnet. Frivilligt arbejde udelukker ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter i forbindelse med udførelsen af opgaven; herunder transport- og telefonudgifter. Frivilligt arbejde udelukker heller ikke, at en person kan modtage et symbolsk beløb for det frivillige arbejde, eller at indsatsen kommer en forening til gode. I henhold til offentlige regler påhviler det den frivillige selv at opsøge information om, hvorvidt særlige forhold eller begrænsninger gør sig gældende i det enkelte tilfælde. Læs evt. mere herom på www.frivillig.dk

Er til gavn for andre end én selv og ens familie

Frivilligt arbejde omfatter en indsats, der er formelt organiseret og dermed ikke almindelig hjælpsomhed eller medborgerskab. Frivilligt arbejde i Vejen Idrætscenter er organiseret og til gavn for centeret, foreninger og de mennesker, der færdes i og omkring indsatsområderne. Alle, der frivilligt organiserer sig i og omkring indsatsområderne, vægtes ligeværdigt fra Vejen Idrætscenters side.


Kommende mødedatoer:

06/04-2018 kl. 10.00: Vejen Idrætscenter
04/05-2018 kl. 10.00: Vejen Idrætscenter
01/06-2018 kl. 10.00: Vejen Idrætscenter

Kommende events:
Alle frivillige inviteres til:
02/04-2018 kl. 10.00-13.00: Påskejazz i Folkesalen, Vejen Idrætscenter. Tilmelding via Nemtilmeld.

Kontakt

Vejen Idrætscenter & Danhostel Sport
Petersmindevej 1
6600 Vejen

Sportshotel Vejen
Jacob Gades Allé 1
6600 Vejen

Vejen hallen
Fuglesangsallé 10
6600 Vejen

Skodborg hallen
Parkvej 4a, Skodborg
6630 Rødding

Gesten Fritidscenter
Bækkevej 9
6621 Gesten

Samarbejdspartnere