TrygFonden “Din sundhed”


NYHEDER

02-10-2018

Sundhedsmotivatoruddannelsen

En af de første indsatser i pilotprojektet ”Din sundhed” er at uddanne sundhedsmotivatorer. Det sker i weekenden den 2. og 3. november 2018 i Vejen Idrætscenter, hvor ca. 40 frivillige deltager.

Sundhedsmotivator uddannelsen henvender sig til dig der ønsker at gøre en forskel for andre mennesker. De der deltager vil indgå i et fagligt og socialt selskab. Uddannelsens formål er at uddanne frivillige sundhedsmotivatorer, der kan udføre motiverende samtaler med borgere, som ønsker at få en mere aktiv livsstil. Uddannelsen sikrer blandt andet deltagerne en forståelse af folkesundhed, sundhed og sygdom i Danmark og vigtigheden af risikofaktorer og livsstilsændringer for et sundere liv for den enkelte og dennes familie.

Vejen Idrætscenter tilbyder uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi.

En indsats der er sat i gang er en pixiebog med historie om Vejen Idrætscenter, citater fra frivillige og brugere i Vejen Idrætscenter. Hvordan har Vejen Idrætscenter skabt kulturen og engagementet omkring frivillighed.

Der arbejdes med udvikling af nye og tilretning af eksisterende træningskoncepter. Alle vil blive præget af høj grad af social indhold. – for at sikre dette tilknyttes en holdleder de forskellige koncepter.

Alt udvikles så det er kopibart til øvrige idrætsanlæg.


Målrettede forløb der arbejdes med og igangsættes.

 • KOL – efter det gule sygesikring
 • Kræft – efter det gule sygesikring
 • Diabetes 2 – førindsatser
 • Mental sundhed – Campus Vejen

Herudover er der iværksat nye partnerskaber med

 • ”Huset”
 • Distriktspsykiatrien Vejen.

I nær fremtid vil der blive lavet aftaler med foreningslivet og andre patientforeninger.
Senere nedsættes diverse følgegruppe, bl.a. en gruppe med deltagelse af ledere fra andre idrætsanlæg.


Vil du være Sundhedsmotivator? Udfyld ansøgningsformularen og du får besked om du er optaget på uddannelsen.

ANSØG HER


Yderligere information kontakt:
Jakob Sander, js@vejenic.dk, tlf. 40400955.

 


Hvad er “Din sundhed”?

Vejen Idrætscenter har tirsdag den 19. juni 2018 modtaget en donation fra TrygFonden på 2,3 mio. kr. til pilotprojektet “Din sundhed”. Konkret skal Vejen Idrætscenter danne ramme om en ny type genoptræningsforløb målrettet ikke aktive borgere. Borgere der tilbydes et forløb under “Din sundhed” vil få et individuelt forløb med adgang til træning i Vejen Idrætscenter.

Tanken er, at projektet skal bane vej for at gøre idrætsfaciliteter i Danmark til mere aktive spillere på sundhedsområdet, når det gælder rehabiliteringsforløb og generel forebyggelse af livsstilssygdomme via fysisk aktivitet, egenindsats og fællesskab.

Projektet vil få tre indgange uden gul sygesikring:

 • Efter behandling i sundhedssystemet
 • Partnerskaber med foreninger og patientforeninger
 • Egen indsats – socialt samvær

Et sundere liv og større trivsel
Fra TrygFondens side er der glæde over at kunne støtte projekt ”Din sundhed”, der rummer nye spændende muligheder for samarbejde mellem de kommunale sundhedshuse, offentlige idrætsanlæg og det frivillige foreningsliv. Peter Gæmelke fra TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark ser frem til at følge projektet.

– I TrygFonden arbejder vi for at styrke danskernes sundhed og trivsel. Dette projekt bringer gode kræfter i lokalsamfundet sammen på en ny måde med det formål at fremme rehabiliteringen og hjælpe borgerne til endnu bedre sundhed og trivsel. Forhåbentlig vil borgerne, som via deres genoptræningsforløb stifter bekendtskab med det lokale foreningsliv og de gode fællesskaber, der eksisterer omkring idrætsfaciliteterne, få lyst til at fortsætte indsatsen på egen hånd efterfølgende, siger Peter Gæmelke.

Pilotprojektet skal løbe til og med 2019, hvorefter det skal evalueres, videreudvikles og udbredes til idrætsanlæg rundt om i hele Danmark. TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark står bag donationen, der er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at øge danskernes sundhed og trivsel og give alle en plads i fællesskabet.


Styregruppen består af

 • Kristine Gottlieb – Sundhedschef, Vejen Kommune
 • Lars Steen Pedersen – Proceskonsulent
 • Thomas Rask Jensen – Bestyrelsesformand, Vejen Idrætscenter
 • Laura Munch – Projektchef, TrygFonden
 • Jakob Sander – Direktør, Vejen Idrætscenter

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.


 

Kontakt

Vejen Idrætscenter & Danhostel Sport
Petersmindevej 1
6600 Vejen
Tlf. +45 75 36 05 00
post@vejenic.dk
Sportshotel Vejen
Jacob Gades Allé 1
6600 Vejen

Vejen hallen
Fuglesangsallé 10
6600 Vejen


Skodborg hallen
Parkvej 4a, Skodborg
6630 Rødding

Gesten Fritidscenter
Bækkevej 9
6621 Gesten

Samarbejdspartnere